Delatnost

Konsultantske aktivnosti

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Savetovanje

Davanje saveta, usmeravanje i pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi sa upravljanjem

Strategija

strategije kompanija i organizaciono planiranje, transformisanje poslovnih procesa, unapređenje procesa upravljanja, smanjenje troškova i druga finansijska pitanja.

Planiranje

ciljevi, politike i strategije, praktična pitanja i planiranje u oblasti ljudskih resursa, prakse i planiranja; strategija upravljanja resursima; planiranje usluga, proizvodnje i kontrole.

Ponuda

 • KONSULTANTSKE USLUGE:

  u oblasti:
  - General Data Protection Regulation (GDPR) - Certified Data Protection Officer
  - ISO 9001 - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi
  - ISO/IEC 27001 - Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija
  - ISO 22301 - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja - Zahtevi
  - ISO/IEC 20000 - Informacione tehnologije - Menadžment uslugama
  - ISO 21500 - Smernice za upravljanje projektima
  - ISO 31000 - Menadžment rizikom - Principi i smernice
  - EN ISO 50001 - Sistemi menadžmenta energijom - Zahtevi
  - OHSAS 18001 - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - Zahtevi
  - ISO 14001 - Sistemi menadžmenta životnom sredinom - Zahtevi
  - ISO 55001 - Upravljanje imovinom - Menadžment sistemi
  - ISO/IEC 25040 - Sistemski i softverski inženjering - Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) - Proces vrednovanja
  - ISO/IEC 19510 - Informacione tehnologije - Object Management Group Business Process Model and Notation
  - ISO/IEC 30134 - Informacione tehnologije - Data centri - Key performance indicators
  - ISO/IEC 27034 - Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Bezbednost aplikacije
  - ISO/IEC 27033 - Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Bezbednost mreže
  - ISO/IEC 27032 - Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Smernice za sajber bezbednost
  - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
  - Revizija informacionih sistema
  - Nadzor nad implementacijom IT projekata
  - CAF - Common Assessment Framework
  - ITIL - Information Technology Infrastructure Library
  - COBIT - Control Objectives for Information and related Technology
  - CE znak - usaglašenost proizvoda sa zahtevima EU
  - Penetration test / Penetracioni test prema zatevima ISO 27001 standarda i specifičnim zahtevima naručioca
  - GAP analize prema zahtevima odabranih standarda
  - Pravno proceduralni okvir prema zahtevu standarda, izrada i revizija
  - Stategije i Akcioni planovi, izrada i revizija
  - Plan integriteta, izrada i revizija
  - Akt o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja, izrada i revizija
 • TEHNIČKI ZAHTEVI ZA PROIZVODE

  ANALIZE / ELABORATI za proizvode koji su obuhvaćeni sledećim direktivama:
  - CE znak - usaglašenost proizvoda sa zahtevima EU
  - AAA znak - usaglašenost proizvoda sa RS zahtevima
  - Machinery Directive (MD)
  - Low Voltage Directive (LVD)
  - Electromagnetic Compatibility (EMC)
  - Lifts Directive
  - ATEX Directive
  - Noise emission in the environment by equipment for use outdoors (NEEEOR)
 • SERTIFIKOVANE OBUKE

  za standarde:
  - General Data Protection Regulation (GDPR) - Certified Data Protection Officer
  - ISO 9001 LEAD AUDITOR
  - ISO 27001 LEAD AUDITOR
  - ISO 9001 LEAD IMPLEMENTER
  - ISO 27001 LEAD IMPLEMENTER
  - ISO 31000 LEAD MANAGER
  - ISO 31000 RISK MANAGER
  - ISO 21500 PROJECT MANAGER
  - ISO 22301 LEAD AUDITOR
  - ISO 22301 LEAD IMPLEMENTER
  - ISO 21500 LEAD PROJECT-MANAGER
  - ISO 20000 LEAD AUDITOR
  - ISO 20000 LEAD IMPLEMENTER
  - SPECIJALIZOVANE OBUKE za definisane profile polaznika

Klijenti o nama

 • Bilo je veliko zadovoljstvo učestvovati u obuci Six Sigma Green Belt, koju je izvodio Bojan Perović iz Instituta za standarde i tehnologije doo Beograd. Angažman trenera, profesionalizam, motivacija i tehnička ekspertiza su mi dali osnovu za asimilaciju sadržaja kursa. Puno hvala za mnoga objašnjenja i podršku do poslednjeg dana pre SSGB ispita. Veoma sam cenio kvalitet kursa, kao i atmosferu i pruženu podršku. Rado preporučujem IST-Beograd svima kojima je potreban vodič za projekte implementacije Six Sigma Green Belt.

  Branislav Lešević - inženjer održavanja
  PharmaSwiss doo Beograd, Srbija
  A Valeant Pharmaceuticals International, Inc. company
 • It was a great pleasure to participate in the Six Sigma Green Belt training provided by Bojan Perovic from Institut za standarde i tehnologije doo Beograd. The trainer's engagement, professionalism, motivation and technical expertise gave me the ground to assimilate the content of the course. Many thanks for many explanations and support until the last day before the SSGB exam. I very much appreciated the quality of the course, as well as the atmosphere and the support provided. I gladly recommend IST - Beograd to everyone who needs guidance for Six Sigma Green Belt implementation projects.

  Branislav Lesevic - Maintenance Engineer
  PharmaSwiss doo Belgrade, Serbia
  A Valeant Pharmaceuticals International, Inc. company
 • Tokom naših sertifikacionih treninga za ISO 9001 i ISO/IEC 27001 Foundation, trener Instituta za standarde i tehnologije doo Beograd je uspeo ne samo da savršeno pokriva specifične teme vezane za implementaciju, već je otvorio i veze sa drugim standardima ISO porodice. To su bili odlični kursevi koji široko obogaćuju naše znanje. Bojanova pedagogija, tehnička ekspertiza i dugogodišnje iskustvo sa terena stvaraju razliku i daju stvarnu dodatnu vrednost. Materijali kurseva su visokog kvaliteta i njihovo korišćenje tokom ovih obuka mi je omogućilo da prevaziđem teoriju.

  Gabor Bauer, master inženjer elektrotehnike
  Sistem administrator
  Privredni sud u Novom Sadu, Srbija
 • During our ISO 9001 and ISO/IEC 27001 Foundation certification training, the trainer of the Institut za standarde i tehnologije doo Beograd managed not only to cover perfectly the specific, implementation-related topics but he also opened connections to other ISO family of standards. The courses were excellent enriching our knowledge broadly. Bojan’s pedagogy, technical expertise and long experience in the field make the difference and bring real added value. Course materials are of high quality and the usage of it throughout these trainings allowed me to go beyond theory.

  Gabor Bauer, master’s in electrical engineering
  System Administrator,
  Commercial Court in Novi Sad, Serbia
 • Bilo mi je veliko zadovoljstvo da učestvujem u obuci za PECB ISO 27001 Lead Implementer, koju je vodio Bojan Perović iz Instituta za standarde i tehnologije doo Beograd. Zaista sam uživala i dobila mnogo novih uvida u problematiku. Često otkrivam da se više sazna iz iskustva ljudi u učionici nego iz bilo kojeg materijala za obuku i to je definitivno bio slučaj na ovom kursu. Bojan ima bogato iskustvo i uradio je odličan posao prilagođavanja obuke prema potrebama učesnika. Bez ikakvog oklevanja, rado preporučujem Institut za standarde i tehnologije doo Beograd svima kojima je potreban vodič za projekte implementacije ISMS-a.

  Maja Lučin, MScEE
  Direktor | Sektor Integrisani sistemi menadžment
  Saga doo Belgrade | New Frontier Group
 • It was a great pleasure to participate in the PECB ISO 27001 Lead Implementer training that was guided by Bojan Perovic from Institut za standarde i tehnologije doo Beograd. I did really enjoy it and got a lot of new insights. I often find that you learn more from the experience of people in the room than anything in the training material and this was definitely the case at this course. Bojan has a wealth of experience and he did an excellent job of adapting his delivery the training to the needs of the class. Without any hesitation, I gladly recommend Institut za standarde i tehnologije doo Beograd to everyone who needs guidance for ISMS implementation projects.

  Maja Lucin, MScEE
  Director | Integrated MS Department
  Saga doo Belgrade | New Frontier Group
 • Mogu da preporučim obuku za GDPR-CDPO koju je uradio Institut za standarde i tehnologije doo Beograd. Nakon isticanja izazova koji dolaze zajedno sa GDPR-om, obuka se fokusira na metodologiju i praktične procedure koje treba sprovesti kako bi se ojačala zaštita podataka u organizaciji i postigla usklađenost sa GDPR-om. Stručnost trenera čini sve koncepte lako razumljivim. Činjenica da smo u maloj grupi omogućava nam da podelimo svoja iskustva. Isporučeni materijal nudi dobar okvir za buduću implementaciju GDPR-a.

  Miodrag Perišić, konsultant
  Peristyle Corp. - Ottawa, Canada
 • I can recommend the GDPR-CDPO training delivered by Institut za standarde i tehnologije doo Beograd. After highlighting the challenges that come along with GDPR, the training focuses on a methodology and practical procedures to be implemented in order to strengthen data protection in the organization and reach GDPR compliance. The expertise of the trainer makes all the concepts easy to understand. The fact to be in a small group enables us to share our experiences. The material delivered offers a good framework to the future GDPR implementation.

  Miodrag Perisic, Consultant
  Peristyle Corp. - Ottawa, Canada
 • Želim da se zahvalim Institutu za standarde i tehnologije doo Beograd za organizaciju obuke za GDPR – PECB Certified Data Protection Officer (CDPO), koja mi je veoma koristila u kontekstu mojih profesionalnih aktivnosti i koju ja snažno preporučujem. Organizovanje treninga za ograničeni broj učesnika omogućava da se u potpunosti iskoristi kurs i da lakše razmenite zanimljive informacije između profesionalaca aktivnih u ovoj oblasti.

  Srđan Zec, dipl.menadž.infor.
  Specijalni savetnik za informacione tehnologije i digitalno bankarstvo
  Rukovodilac IT službe
  UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE P.U.
 • I would like to thank Institut za standarde i tehnologije doo Beograd for organizing the GDPR - Certified Data Protection Officer training, which is very useful to me in the context of my professional activities and which I strongly recommend. Organizing trainings for a limited number of participants enables to take full advantage of the course and to exchange interesting information more easily between professionals active in that matter.

  Srdjan Zec
  Special Advisor for Information Technology and Digital Bsnking
  Head of IT Department
  ASSOCIATION OF SERBIAN BANKS B.A.

Kontakt

INSTITUT ZA STANDARDE
I TEHNOLOGIJE doo Beograd
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 6, 11070 Beograd, XIX sprat

eMail: office@instate.biz

PIB: 109447453
Matični broj: 21184225

Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Telefoni:
+381 63 77 09389
+381 64 11 68915