News

Pratite najaktuelnija dešavanja IST-a na LinkedIn-u.

For latest IST news, follow us on LinkedIn.

Vesti – Ova 2020. godina je bila vanredna za većinu organizacija i posebno kompanija. Od ‘zaključavanja’ kompletnog posla do otpuštanja radnika, od smanjenja do maksimuma zaliha, kao i od zabrinutosti oko virtuelnog rada do njegovog prihvatanja.

Upravo počinje još jedan u nizu PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer ‘Online’ trening kurs pomoću Microsoft Teams platforme i PECB KATE modula, ovaj put uz klasičan završni ispit u papiru koji se polaže uz prisustvo PECB invigilatora u našoj učionici.

👉 U toku je PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer ‘Online’ trening kurs pomoću Microsoft Teams platforme i PECB KATE modula, uz online ispit putem PECB Exam aplikacije. Polaznici su iz bankarskog sektora, sa izuzetnim poznavanjem IT alata i infrastrukture što u kombinaciji sa standardom ISO 27001 daje odlične rezultate.

Imamo u ponudi lepezu ‘all-in-one’ ponuda PECB (Kanada) ISO/IEC i drugih trening kurseva. Nekoliko je metoda pohađanja treninga u kombinaciji sa tehnikama polaganja ispita, koje prati izdavanje akreditovanih originalnih #PECB sertifikata: