Stigla je u EU i DORA, koja pomalo liči na GDPR što je dovoljno zastrašujuće

Vesti EU:
☝️ U septembru 2020. Evropska unija (EU) je objavila nacrt Zakona o digitalnoj operativnoj otpornosti (DORA), odnosno predlog za sinhronizaciju pravila o otpornosti digitalnih operacija za finansijske institucije EU.

Ovaj zakon je osmišljen da pripremi evropske nacije za digitalno doba izgradnjom ekonomije spremne za budućnost.

Ova nova strategija ima za cilj da osigura da EU pokreće digitalnu revoluciju sa evropskim firmama fokusiranim na inovacije i učini prednosti digitalnog finansiranja dostupnim preduzećima i potrošačima.

U okviru ovog zakona se primenjuje dobro poznati pristup zasnovan na riziku, prema kojem se DORA bavi sledećim oblastima digitalne operativne otpornosti:

👉Upravljanje rizikom,
👉Informacije i sajber bezbednost,
👉Dosledan mehanizam izveštavanja o incidentima,
👉Testiranje i nadzor nezavisnih dobavljača usluga,
👉Zahtevi dobavljača usluga treće strane,
👉Deljenje informacija,
👉Datum stupanja na snagu i kazne za nepoštovanje.

Preuzmite nacrt EU DORA regulative sa donjeg linka na nekom od jezika koji razumete.