CE ZNAK

Usluga izrade CE znaka za Vaš proizvod!

CE znak omogućava izvoz proizvoda na tržište EU i drugih zemalja!

CE znak je simbol usaglašenosti proizvoda sa zahtevima direktiva Evropske Unije. Direktive nameću suštinske zahteve, a bliže specifikacije tih zahteva date su u harmonizovanim standardima. Kada proizvod stekne pravo da nosi CE znak, može se slobodno plasirati na tržište Evropskog Ekonomskog prostora – EEA, 28 država članica EU i 4 države članice EFTA. Za plasiranje proizvoda na tržište država članica CEFTA još uvek nije neophodan CE zna,, ali mnoge od njih su zvanični kandidati za članstvo u EU i uveliko usvajaju harmonizovane standarde (Srbija, Crna Gora, BiH i Makedonija).

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA IZRADE CE ZNAKA ZA PROIZVOD VAŠE ORGANIZACIJI!!

Pozovite, pošaljite e-mail, zatražite PONUDU po meri Vaše organizacije, ODGOVOR očekujte istog dana!

Imamo u ponudi uslugu 

PRIPREME CE ZNAKA 

od strane naših dr profesora, mr i master inženjera različitih struka kako bi proizvod Vaše organizacije ispunjavao bitne zahteve bezbednosti, zaštite zdravlja i okoline koje određuje EU zakonodavstvo, odnosno direktive Evropske unije

Tehnička dokumentacija za dobijanje CE znaka uglanom se sastoji od sledećih dokumenata:

 • suštinski zahtev
 • opis proizvoda
 • numerički proračuni
 • grafička dokumentacija: crteži, šeme…
 • specifikacija komponenata
 • lista primenjenih harmonizovanih standarda
 • izveštaji o ispitivanju
 • foto dokumentacija
 • analiza rizika
 • korisličko uputstvo
 • nalepnica
 • EC deklaracija proizvođača o usaglašenosti proizvoda

Oznaka CE

 • Je obavezna za proizvode koji su obuhvaćeni relevantnim direktivama novog pristupa,
 • Mora da je postavi proizvodjač ili ovlašteni predstavnik ili uvoznik,
 • Usmerena je prema vlastima (nadzor nad tržištem),
 • Nije znak kvaliteta,
 • Mora da bude vidljiva, čitka i neizbrisiva,
 • Mora da bude postavljena na proizvod/natpisnu pličicu/pakovanje/prateće dokumente,
 • Mora da se postavi nakon sastavljanja EC deklaracije o usaglašenosti,
 • Ne može da se oblikuje sa oznakama kvaliteta,
 • Može da sadrži broj notifikacionog tela (ukoliko je uključeno u kontrolu u fazi proizvodnje).

CE OZNAKA MORA DA SE POSTAVI

*Kada je proizvod obuhvaćen sa jednom ili
više direktiva Novog pristupa

*Kada je proizvod usaglašen sa odredbama primenljivih direktiva Novog pristupa

*Za proizvode kod kojih je procedura ocenjivanja usaglašenosti ,,samoocenjivanje”, 
CE oznaka se postavlja na proizvod bez intervencije ,,treće strane,,

*Kada postoji intervencija ,,treće strane,, proizvodjač će takodje da postavi CE oznaku 

*Samo u slučajevima kada notifikaciono telo učestvuje u kontroli faze proizvodnje proizvodjač će da postavi CE oznaku i broj notifikacionog tela koje je bilo uključeno u proceduru ocenjivanja usaglašenosti

CE OZNAKA NE SME DA SE POSTAVI

*Kada proizvod nije obuhvaćen direktivama Novog pristupa

*Kada proizvod nije usaglašen sa odredbama primenljivih direktiva Novog pristupa

*Ukoliko nadležni organi države članice EU i EEA utvrde da se CE oznaka pogrešno postavljena (to jest pogrešna procedura ocenjivanja usaglašenosti, problemi sa označavanjem i.t.d.) proizvodjač ili njegov ovlašćeni zastupnik biće obavezno prekršajno kažnjeni pod uslovima nametnutim od strane države članice

Usaglašenost proizvoda sa direktivama Novog pristupa proveravaju:

 • Proizvođači (pre plasmana proizvoda na tržište),
 • Carinski službenici (pri ulasku proizvoda čije je poreklo van EU),
 • Tela za nadzor nad tržištem (posle plasmana proizvoda na tržištu EU),
 • Pravosuđe (pri pojavi incidenata).

Carinski službenici imaju pravo da zaustave plasman proizvoda iz trećih zemalja ako:

 1. Odredjene karakteristike proizvoda navode na ozbiljnu sumnju na postojanje trenutnog i ozbiljnog rizika po zdravlje i bezbednost. Ukoliko se ustanovi da je proizvod rizičan po zdravlje i bezbednost, carinski službenici markiraju prateća dokumenta sa ,,Opasan proizvod – nije dozvoljen plasman na tržište EEC, propis No. 339/93,
 2. Proizvod ne prati odredjena dokumentacija ili nije označen u skladu sa primenljivim propisima o bezbednosnim proizvodima.

Nacionalni organi vlasti su odgovorni za ispravnu implementaciju mehanizma nadzora nad tržištem. Oni ne mogu da vrše inspekciju pre plasmana na tržište ili druge operacije za vreme faza dizajna i proizvodnje proizvoda. Ovo naravno ne znači da oni ne mogu da imaju pristup proizvodnom procesu. U slučajevima istrage, organi nadzora nad tržištem imaju pravo pristupa proizvodnji i skladištenju, dobijanje informacija, uzimanje uzoraka i njihovo slanje na ispitivanje. U slučajevima da postoji bilo kakva sumnja oni kontaktiraju i proizvođače i notifikovana tela.