U toku Online trening kurs

👉 U toku je PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer ‘Online’ trening kurs pomoću Microsoft Teams platforme i PECB KATE modula, uz online ispit putem PECB Exam aplikacije. Polaznici su iz bankarskog sektora, sa izuzetnim poznavanjem IT alata i infrastrukture što u kombinaciji sa standardom ISO 27001 daje odlične rezultate.

Pored klasične ‘Classroom’ metode i ‘Self-study’ programa treninga (uz pomoć PECB KATE modula), ‘Online’ metoda se pokazala kao izuzetna s obzirom na situaciju sa pandemijom i na iskustvo IST u radu sa kolaboracionim alatima.

Na bazi dugogodišnjeg rada naših sertifikovanih trenera može se zaključiti da se najbolji kvalitet edukacije, zbog složenosti materije, postiže interaktivnim radom svih prisutnih u učionici, bilo da je ona fizička ili virtuelna.

PECB personalni sertifikati su IAS međunarodno akreditovani i važeći sertifikati bilo gde u svetu, izdati u Kanadi.

Mogući su dogovori oko termina obuke:
https://lnkd.in/df3bE3a